Petra ter Denge

Ter Denge | Onderzoek & Advies is opgericht door Petra ter Denge, MSc. Hieronder meer informatie over Petra’s achtergrond en werkervaring.

Studie
Vanuit haar studie Pedagogische Wetenschappen (2002-2006) heeft Petra veel kennis van onderwerpen die betrekking hebben op jeugd. Aansluitend op deze studie heeft zij de master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken gevolgd, die opgezet is en geleid wordt door hoogleraar Micha de Winter. In deze master worden collectieve opvoedingsvraagstukken vanuit een breder, en vooral positief kader bekeken. De veel gehoorde term ‘pedagogische civil society’ is hieruit afkomstig.

Afstudeeronderzoek
In de samenleving zijn ontzettend veel onderwerpen die een relatie hebben met jeugd, of met opvoeding. In haar afstudeerperiode heeft Petra zich bezig gehouden met de vraag hoe Turkse ouders met een verstandelijk gehandicapt kind omgaan met de hulpverlening in Nederland. Een verstandelijke handicap is veelal een taboe in de Turkse gemeenschap. Geïnterviewde ouders die gebruik maakten van de gehandicaptenzorg, ervoeren diverse barrières. Het niet adequaat geholpen worden en de moeite die het kost om aan informatie te komen, werden hierbij het meest genoemd.

Projectleider
In de functie als projectleider heeft Petra zich anderhalf jaar lang bezig gehouden met een ander jeugdgerelateerd taboeonderwerp: eergerelateerd geweld. Er zijn veel jongeren met een niet-westerse culturele achtergrond die met eergerelateerde kwesties te maken krijgen. Vanuit het project Preventie Eergerelateerd Geweld heeft Petra in Twente kunnen zorgen voor scholing onder professionals, bewustwording onder middelbare scholieren en bereidheid bij migrantenorganisaties om het onderwerp bespreekbaar te maken onder hun achterban.

Beleidsmedewerker
Vanuit de functie als beleidsmedewerker bij een welzijnsorganisatie heeft Petra zich ruim drie jaar bezig gehouden met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Veelal gericht op doorontwikkeling van diverse welzijnsdiensten: jongerenwerk, Brede School-coördinatie, wijkgericht werken, Maatschappelijke Stage, Vrijwilligersservicepunt, Buurtbemiddeling en het mentorproject ‘Een goed voorbeeld…’. De komst van ‘welzijn nieuwe stijl’ bracht veel verandering met zich mee voor uitvoerend medewerkers, waar Petra nauw bij betrokken was door een scholing op te zetten. Door een andere manier van evalueren zette zij collega’s aan tot nadenken over hun doelen, en over hoe je bereikte resultaten inzichtelijk maakt voor externen (vooral de gemeente als subsidieverstrekker).

Onderzoeker
In 2012 heeft Petra zich weer richting het onderzoeksterrein begeven. Voor de gemeente Nijmegen evalueerde zij de pilot Gezondheidsmakelaars. Deze gezondheidsmakelaars moeten zorgen voor verbinding in de wijk met betrekking tot gezondheid, met name gericht op overgewicht.

Zie opdrachten voor meer informatie.