Werkzaamheden

U kunt Ter Denge | Onderzoek & Advies inschakelen voor diverse vormen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, zoals beleidsonderzoek, evaluatieonderzoek en inventariserende onderzoeken.

Vanuit een onafhankelijke positie kunnen wij u adviseren over ontwikkelingen en projecten, al dan niet voorafgegaan door een onderzoek.

Resultaat

De inzet van Ter Denge | Onderzoek & Advies levert u informatie en inzichten op, waar u verder mee kunt.

Niet in de vorm van ingewikkelde rapportages, maar met een duidelijke en prettig leesbare rapportage.

Werkwijze

De werkwijze van Ter Denge | Onderzoek & Advies kenmerkt zich door:

– Deskundigheid
– Zorgvuldigheid
– Flexibiliteit
– Betrokkenheid
– Maatwerk